Üyelik Girişi
Kategoriler
Videolar
Site Haritası
sinav

1999 ÖSS

1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
(12 ADET SORU) 

1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir?

A) Nişasta ayıracı + Nişasta yıkan enzim
B) Nişasta yıkan enzim + Monosakkarit ayıracı
C) Nişasta + Monosakkarit ayıracı
D) Monosakkarit + Nişasta yıkan enzim
E) Monosakkarit + Monosakkarit ayıracı

                                  http://www.metetunc.com/

2. Bitkilerde gerçekleşen solunum ve fotosentez olayları dikkate alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bitkiler gündüz O2 tüketir.
B) Bitkiler hem gece hem gündüz CO2 üretir.
C) Bitkiler gündüz CO2 kullanır.
D) Bitkiler gündüz O2 kullanmaz.
E) Bitkiler gece özümlemelerinde CO2 kullanmaz.


3. Biri ışık geçiren, diğeri ışık geçirmeyen iki ayrı şişeye, aynı miktarda deniz suyu ve şişelerin her birine bitkisel özellikli bir tür planktondan eşit sayıda birey konulmuştur. Şişelerin ağzı kapatılmış ve şişeler ışıklı bir ortamda, normal şartlar altında planktonun birkaç döl verebilmesine yeterli olan bir süre tutulmuştur.

Bu sürenin sonunda, iki şişe arasında,

I.Planktonların birey sayısı
II. Glikoz sayısı
III. Deniz suyundaki O2 miktarı
IV. Deniz suyundaki CO2 miktarı
niceliklerinden hangileri bakımından fark olması beklenir?

A) Yalnız I ve II
B) Yalnız II ve IV
C) Yalnız I - II - III
D) Yalnız I - III - IV
E) Hepsi


4. Fotosentez hızını etkileyen bir etken fotosentez için en yüksek değerin üzerine çıktığında ya da fotosentez için en düşük değerin altına düştüğünde fotosentez süreci durur. Bu etken, fotosentez için en uygun değer olduğunda, fotosentez süresinin hızı en yüksektir.

Aşağıdaki grafiklerde, bitkilerde fotosentez hızını etkileyen ışık şiddeti ve sıcaklığın bu değerleri, numaralarla gösterilmiştir.Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen değişme yönlerinin her ikisi de fotosentez hızının artmasına neden olur? (Işık şiddeti ve sıcaklığın, fotosentez hızına etkilerinin birbiriyle ilişkisi olmadığı varsayılacaktır.)

                 Işık şiddetindeki        Sıcaklıktaki
                  değişme yönü        değişme yönü

A)                       4ten 5e               1den 2ye
B)                      1den 2ye              2den 3e
C)                       2den 3e               3ten 2ye
D)                       5ten 6ya              4ten 5e
E)                        3ten 2ye              4ten 6ya


5. Hücrelerde gerçekleşen
I. Bir molekül glikojenin CO2 ve H2O'ya yıkımı
II. Bir molekül ATP'nin ADP'ye yıkımı
III. Bir molekül glikozun etil alkol ve CO2'ye yıkımı
IV. Bir molekül glikozun CO2 ve H2O yıkımı
olayları, aşağıdakilerden hangisinde en az enerji üretilenden en çok enerji üretilene doğru sıralanmıştır?

A) I - III - IV - II
B) I - IV - II - III
C) II - III - IV - I
D) III - I - II - IV
E) IV - II - III - I


6. DNA molekülünün yapısal özelliklerinden bazıları şunlardır:
I. Dört farklı nükleotiti farklı miktarlarda bulundurması
II. Nükleotitlerin zincirdeki konumları farklı olması
III. Nükleotitlerin oluşturduğu zincirin uzunluğu
IV. Nükleotitlerin çift sarmal biçimde konumlanması
V. Nükleotitlerindeki bazların birbirine hidrojenle bağlanması
Bu özelliklerden hangileri, genlerin birbirlerinden farklı olmasını sağlar?

A) I ve II
B) III ve IV
C) IV ve V
D) I, II ve III
E) III, IV ve V

7. İnsanın normal gelişme ve çoğalma evrelerinde,
I. Zigotun bölünmeye başlaması
II. Yumurta hücresinin oluşumu
III. Sperm hücresinin oluşumu
IV. Gastrula (üç tabakalı embriyo) oluşumu
V. Blastula (içi sıvı dolu top görünümlü embriyo) oluşumu
olaylarından hangilerinde mayoz bölünme gerçekleşir?

A) I ve II
B) II ve III
C) IV ve V
D) I, II ve III
E) I, IV ve V


8. Vitaminlerle ilgili bazı özellikler şunlardır:
I. Bazılarının suda, bazılarının yağda çözünmesi
II. Bazılarının heterotrof canlıların vücudunda depolanamaması
III. Her vitaminin, yalnızca kendine özgü reaksiyonun gerçekleşmesinde rol alması
IV. Heterorof canlılar tarafından doğrudan sentezlenememesi
Bu özelliklerden hangileri, heterotrof canlılarda, bir vitamin eksikliğiyle ortaya çıkan bozukluğun başka bir vitaminle giderilememesinin nedenidir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV


9. Penisilin ve tek bir bakteri türü ile normal besi ortamı içeren iki petri kabında, aşağıdaki şemada gösterilen deney yapılmıştır.Bu deney sonucu,
I. Aynı türe ait bireyler farklı kalıtsal özellikler gösterir.
II. Aynı besini kullanan bireyler, besin açısından rekabete girer.
III. Ortamın yeni koşullarına uyabilen bireyler bu koşullarda yaşamaya devam eder.
ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I - III
D) II - III
E) I - II - III


10. İnsan kanında bulunan oldun alyuvarlar,
I. Karbondioksit bağlama
II. DNA sentezi yapma
III. Antikor sentezleme
olaylarından hangilerini gerçekleştiremez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III


11. Suda yaşayan bir canlı kolonisinin bazı özellikleri şunlardır:
I. Birer çift kamçı taşıyan 16 hücreden oluşmuştur.
II. Hücrelerin işlevleri birbirlerinin aynıdır.
III. Hücreler, jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutulmuştur.
IV. Hücreler, koloniden ayrıldıklarında da bir birey gibi canlılıklarını sürdürebilmektedir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu koloninin çok hücreli canlı olmadığının kanıtlarıdır?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve Iv
E) III ve IV


12. Aşağıdaki soyağacında, bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler siyah renkle gösterilmiştir.Soyağacındaki bilgilere göre, bu özelliğin kalıtımı;
I. X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle
II. Otozomal taşınan çekinik bir genle
III. Y kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle
IV. Otozomal taşınan çbaskın bir genle
V. X kromozomunda çekinik bir genle
taşınma biçimlerinden hangileriyle gerçekleşir?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve V
D) I, III ve IV
E) III, IV ve V

TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
                                        http://www.metetunc.com/
Cevap Anahtarı: C, D, A, E, C, D, B, A, B, C, E, D.

>
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.30155.3227
Euro5.99166.0156
Takvim

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret114383