Üyelik Girişi
Kategoriler
Videolar
Site Haritası
sinav

Bilimsel yöntem

1. BİLİMSEL YÖNTEM

Bilim: insanların özlem ve deneylerle elde ettiği tarafsız ve düzenli bilgi birikimleridir.
Bilimsel bir problemin çözüm aşamaları :
Problem tesbit etmek
Gözlem yapmak

Verileri toplamak

Hipotez kurmak

Hipoteze dayalı tahmin kurmak

Yanlış
ise

Kontrollü deneylerle tahminleri denemek
Doğru ise

Gerçek olur

Teori olur

Kanun olur
Gözlem :
Beş duyu organlarıyla yapılan incelemelerdir.ikiye ayrılır.
A)Nitel gözlem : Ölçü aletleri kullanılmadan yapılır.
Örnek:hava çok sıcaktır.
B)nicel gözlem : Ölçü aletleri kullanılarak yapılır.
Örnek:hava 35 c dir.

Veri :
Gözlemler sonucu elde edilen ve doğruluğu herkezce kabul edilen gerçekler topluludur.

Hipotez :
Probleme sunulan geçici çözüm yoludur.İyi bir hipotezin özellikleri şunlardır.

A )Eldeki gerçeklere aykırı olmamalı
B) Eldeki gerçekler arasında bağlantı kurabilmeli
C) Yeni gerçeklere ve tahminlere yol açmalıdır.

Tahmin:
Kurulan hipotezden çıkarılan yeni sonuçlardır.
Konturöllü deney:bir deneyde bir öğe hariç diğer tüm öğeler sabit tutulur.bu bir öğenin değişen değerlerinin deneye olan etkisinin ortaya çıkarılmasına konturollü deney denir.

Gerçek:
Bütün bilim adamlarınca dogrulugu kabul edilen degerlere gerçek denir.gerçekler yapılan gözlemler sonucu her zaman aynı neticeyi verirler.

Teori:Kısaca kökleşmiş hipotezlerdir.Dogrulugu ıspatlanmadıgı gibi çürütülememiş ve yeni bulgularla devamlı desteklenen hipotezlerdir.Hipotezlere göre gerçeklere daha yakın olmasına rağmen çürütülmeside mümkündür.

Kanun:
Doğruluğu bütün bilimlerce kabul deilen teori veya gerçeklerdir.kanun bilimsel aşamanın sonucudur.Kanunlar herkez tarafından aynı sonucu verir.

BİLİM ADAMININ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bilim;İnsanlar tarafından tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgi birikimidir.
Bir bilimsel problem şu basamaklardan geçtikten sonra geçerlilik kazanır.
1) Problem Tespiti; Örneğin kanserin sebebi nedir?
2) Gözlem Yapmak;
Gözlem; Duyu organlarımızla yaptığımız incelemedir.2 çeşittir.
a)Nitel gözlem; Ölçü aletleri kullanmadan yapılan gözlemdir.
Örnek; Bugün hava çok sıcak.
* Sayısal değer elde edilmez.Sonuçları kişiden kişiye değişir.
b)Nicel gözlem; Duyu organlarımız yanı sıra ölçü aletlerininde kullanıldığı gözlemdir.
* Bugün hava 40 derecedir.
3)Veri toplamak;
Gerçek; Aynı koşullarda değişik kişiler tarafından tekrarlandığında aynı sonuçların elde edildiği bilgidir.
Veri; Özel bir problemle ilgili gerçeklere veri denir.
4)Hipotez kurmak; Probleme sunulan geçici çözümdür.Örneğin kanserin sebebi sigaradır.
* Çürütülebilir.Eğer hipotez verileri desteklemiyorsa değiştirilir.
5)Tahminde bulunma; Hipoteze dayalı olarak ortaya çıkan mantıksal sonuç.
Eğer ..ise .dır şeklindeki cümlelerden oluşturulur.
6) Kontrollü deney yapmak;Bir deneyin sonucunu etkileyecek faktörlerden her seferinde yalnız birinin değiştirilmesiyle yapılan deneylerdir.
7) Sonuç; Çürütülme,Çözüm,Teori
Çürütülme; Kontrollü deneyler hipotezi desteklemiyorsa yeni bir hipotez kurulur.
Teori; Doğruluğu kesin olarak ispatlanamayan ,ancak yapılan deney ve gözlemlerle desteklenen kökleşmiş hipotezlerdir.
Kanun; Teorilere göre daha geçerli olan evrensel sonuçlardır.

 Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar4.06404.0803
Euro4.94684.9667
Takvim

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret104409